Termes i Condicions

Ecografia 5D sense valor diagnòstic

L’ecografia emocional tracta d’una ecografia no diagnòstica, realitzada per personal no mèdic, que té com a objectiu únic i exclusiu oferir imatges en HD LIVE del seu nadó.

Ni les imatges obtingudes, ni la conversa mantinguda durant l’obtenció d’aquestes imatges tenen cap valor diagnòstic.

L’ecografia 5D Emocional es basa en els punts següents.

1) Revelació de sexes d’una forma original en una altra atmosfera que us ofereix un hospital o una consulta ginecològica obstètrica.

2) Digitalitzar vídeos i fotos del nadó en alta definició.

En conclusió i en exclusiva, un reportatge de fotos i vídeos intrauterinament.

No oferim en cap cas, pes ni mesures del beu, atès que el pes i les mesures del fetus, s’utilitzen en els protocols ginecològics obstètrics amb fins diagnòstics i per tal de no crear dubtes o confusions en informació creuada amb el ginecòleg, no estem autoritzats a oferir aquests paràmetres a l’ecografia emocional sense valor diagnòstic.

Assumeixo així mateix que si durant l’obtenció de les imatges d’aquesta ecografia “fotogràfica”(5D) em sorgissin preguntes de tipus mèdic i diagnòstic, aquestes preguntes les hauré de dirigir en una consulta ginecològica, externa a ECOBABY5D.

Política de paga i senyal ECOBABY5D

Totes les nostres reserves en qualitat d’ecografies 5D van subjectes als punts següents.

 1. Una paga i senyal de 20€ per poder fer el bloqueig del dia i l’hora.
 2. Dades personals bàsiques i elecció de la categoria del servei.
 3. Confirmació de l’empresa per un missatge de WhatsApp.

Per tal dassegurar la cita amb la màxima seguretat per ambdues parts.

La paga i senyal podrà fer efectiva de les opcions següents.

 1. Transferència bancària. (amb posterior enviament del justificant)
 2. mitjançant la nostra botiga Online (enllaç senyal de la reserva) o bé
 3. Mitjançant Bizum.

Devolució de la Paga i senyal o xecs regal 5D.

En casos extrems com;

 1. Avortament fortuït
 2. Ingrés hospitalari fortuït de l’embarassa o qualsevol familiar de primer grau sense obtenir abans de la setmana 33 de l’embaràs segons l’informe ginecològic.

S’hauran d’aportar els justificants oficials dels propis organismes oficials de cada causa o motiu, una vegada aportats, l’empresa tindrà fins a 48 hores hàbils per comprovar la informació que sigui correcta, i 48 hores més per a la devolució de la paga i senyal o el import del xec regal, mitjançant Bizum o transferència bancària de qualsevol entitat bancària espanyola, amb el mateix beneficiari que va procedir en un inici a efectuar la paga i senyal.

Puc canviar d’hora una ecografia 5D ja programada?

No s’admeten canvis a passades les 96 hores abans de la cita ja programada

(4 dies complets)

Sense causa expressament justificada.

Només es permetran canvis de la cita ja programada passades les 96 hores anteriors a la cita pels motius següents.

 1. Ingrés fortuït de l’embarassada a un hospital o qualsevol familiar de primer grau.
 2. Defunció d’algun familiar de primer o segon grau.
 3. Baixa per malaltia incapacitant amb prescripció mèdica de repòs absolut de l’embarassada o qualsevol familiar de primer grau.

Per poder fer efectiu un canvi duna cita ja programada, dins de les 96 hores abans de la cita ja programada shauran daportar els justificants oficials dels mateixos per procedir al canvi.

En cas de no poder aportar la documentació, i no presentar-se a la cita, l’empresa no procedirà a la devolució de la paga i senyal, tampoc a reagendar amb una nova cita utilitzant els mateixos 20€ en concepte de l’anterior cita.

La meva Ecografia 5D o xec regal 5D permet anul·lacions un cop programada?

En casos extrems com;

 1. Avortament fortuït
 2. Ingrés hospitalari fortuït de l’embarassa o qualsevol familiar de primer grau sense obtenir abans de la setmana 33 de l’embaràs segons l’informe ginecològic.

S’hauran d’aportar els justificants oficials dels mateixos organismes oficials de cada causa o motiu, una vegada aportats,

 1. L’empresa tindrà fins a 48 hores hàbils per comprovar la informació que sigui correcta,
 2. 48 hores més per a la devolució de la paga senyal anteriorment enviada pel client.

Mitjançant Bizum o transferència bancària a qualsevol entitat bancària espanyola que figuri com a beneficiari la mateixa persona que va fer l’ingrés en concepte de paga i senyal.

Puc cedir una ecografia la meva ecografia, xec regal o repetició o canvi de cita a una altra embarassada?

Tots els nostres serveis són unipersonals i intransferibles.

Menors d’edat embarassades i amb un servei d’ecografia 5d.

figurant-hi el nom, cognoms del viatger i mostrant parcialment el DNI, o document identificatiu.

Renfe Viajeros podrà sol·licitar la identificació als clients mitjançant documents identificatius vigents amb fotografia (Document Nacional d’Identitat, Permís de Conduir, Targeta de Residència, Passaport, per a nens menors de 14 anys s’accepta Llibre de Família).

Quins documents he de portar a la meva cita?

Document nacional d’identitat o permís de conduir o targeta de residència o passaport en vigor.

En repeticions de revelació de sexe, informe ginecològic amb la data gestacional exacta.

Les menors de 18 anys no emancipades o les persones grans judicialment incapacitades poden fer-se l’ecografia emocional?

Les embarassades menors d’edat (18 anys) o incapacitades judicialment, hauran d’acudir al centre, amb ambdós pares o amb el tutor legal, és imprescindible una autorització signada pels seus progenitors o tutors legals, aquesta autorització serà proporcionada pels nostres centres abans de realitzar la ecografia emocional.

Els documents oficials que s’hauran d’aportar per complementar l’autorització a realitzar l’ecografia emocional en embarassades menors d’edat o incapacitades judicialment pels seus progenitors o tutors legals són;

Document Nacional d’Identitat o Permís de Conduir o Targeta de Residència o passaport en vigor, dels pares del menor o del tutor legal de l’incapaç, partida literal de naixement, llibre de família, o, en cas d’estar subjectes a tutela, curatela o guarda legal, resolució judicial que la constitueixi.

Compromís de puntualitat segons l’hora enviada per WhatsApp.

Si el retard és per part de l’empresa per alguna errada tècnica o humana, la durada de l’ecografia no influirà segons el temps d’ecografia de cada pack.

Si el retard és del client, el temps es restarà de l’ecografia sense poder reclamar una segona cita.

Si el retard és superior a 10 min (hora d’entrada a sala) i el nombre d’imatges o la nitidesa no és adequat segons el nivell d’exigència de la pròpia marca, l’empresa no es responsabilitza de la repetició inclosa.

Canvis de packs o tipus d’ecografia, conservant el mateix dia i hora.

Cada ecografia té un temps destinat amb suplements de packs, en què el centre queda tancat al públic inclosa la sala d’espera, per la qual cosa la previsió a l’agenda ens és vital.

Només es permetran canvis del tipus de pack, ja programada, a les 96 hores hàbils, anteriors al servei ( 4 dies hàbils )

Polítiques de repeticions de l´ecografia 5D

Molt poques vegades, no és possible obtenir imatges d’una qualitat estètica satisfactòria. Això és degut a motius com la posició del nadó -o del cordó umbilical-, l’augment de teixit gras a l’abdomen matern, escassa quantitat de líquid amniòtic, placenta localitzada a la cara anterior de l’úter, etc.

És per això que les raons per les quals, en escasses ocasions, les imatges no són tan satisfactòries com es vulguin, no són imputables al Centre, per la qual cosa això no dóna dret a reclamar l’import abonat en concepte d’ecografia EMOCIONAL.

Tot i això, a ECOBABY5D és coneixedor d’aquestes possibles incidències que poden impedir obtenir imatges desitjades- ofereix a l’embarassada la possibilitat d’una (1 ) repetició, sempre que l’ecografista o els responsables de centre determinin que les imatges obtingudes no siguin les adequades , donant així l’opció que les condicions puguin canviar i ser més favorables, sense que això suposi cap càrrec per al’ embarassada . Aquesta segona cita es fixarà dins de lhorari estipulat en cada pack.

 • Repetició en ecografies 5d emocionals, enfocades a revelació de sexe.

Entre la setmana 12 a la 16 de gestació, es formen els sexes, si no està format o bé la col·locació postural del fetus no és la correcta, i per tant és impossible declarar una revelació amb seguretat d’encert, donem repetició gratuïta a la setmana 16 segons informe ginecològic, si no s’ofereix l’edat gestacional exacta, mitjançant un informe ginecològic, no tindran dret a la repetició.

En cas que l’embarassada pateixi un avortament i tingui una repetició pendent amb la intenció de la confirmació de sexe, us donem l’oportunitat de bescanviar aquesta visita a futur sense data de caducitat en qualitat nominal, per la qual cosa això no dóna dret a reclamar l’import abonat, atès que el servei ja està en procés i els mitjans han estat emprats a la primera cita.

 • Repetició en ecografies 5D sense valor diagnòstic amb la finalitat d’obtenir imatges facials o del cos.

La repetició inclosa s’haurà d’abonar o gaudir abans dels propers 15 dies de la primera cita.

En cas que l’embarassada pateixi un avortament i tingui una repetició pendent amb la finalitat d’obtenir més imatges, us donem l’oportunitat de bescanviar aquesta visita a futur sense data de caducitat en qualitat nominal, per la qual cosa això no dóna dret a reclamar el import abonat, atès que el servei ja està en procés i els mitjans han estat emprats a la primera cita, totes les imatges de la primera cita seran editades com a marca cada pack.

Si el retard de l’arribada al centre a realitzar l’ecografia emocional és superior a 10 min (hora d’entrada a la sala) i el nombre d’imatges o la nitidesa no és adequat segons el nivell d’exigència de la pròpia marca, empresa no es responsabilitza de la repetició inclosa.

Emmagatzematge de contingut (vídeos i fotos de l’ecografia sense valor diagnòstic)

En ser entregat el treball final, tot el reportatge realitzat al centre d’ecografia serà esborrat del nostre sistema informàtic en el termini d’un mes a la seva signatura el dia de l’ecografia.

Aconsellem que feu una còpia de seguretat abans d’una setmana, passat el mes de seguretat, tots els arxius de l’ecografia seran esborrats sense tenir la possibilitat de recuperar-los.

Per això això no dóna dret a reclamar l’import abonat si en transcurs del mes comentat no es va fer una còpia de seguretat per part del client.

Cessió de dades

Les dades que ens proporciona seran incorporades a fitxers/tractaments que són de titularitat de l’entitat a fi de permetre el desenvolupament, compliment i control de la relació de prestació de serveis concertada, sent la base del tractament el compliment de la relació contractual.

Les dades (no fitxers ecogràfics) proporcionats es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Call Now Button
× Whatsapp