Avís legal

De conformitat amb el que estableix l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades us informem dels següents extrems:

– Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament als fitxers responsabilitat de Pol Events, sl amb CIF B-67156554 al C/Londres, 11 – CP 08029 – Barcelona

– La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix, aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.

– Les dades sol·licitades mitjançant aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no excessius.

– La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de prestar-li el servei.

– Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant Pol Events, sl com a responsables del fitxer.

Els drets esmentats els podeu exercitar a través dels mitjans següents: info@galamarketingonline.es o al tel. 935161732

Call Now Button
× Whatsapp